Spademanns Leksikon
OrdenkapBanner.gif

Historie[]

Barry White fødes[]

I året 1159 kom en sort tiggermunk Hubertus Blanco på afveje på sin pilgrimsfærd i Europa. Vikingetiden var forbi og europæerne var ved at blive fredelige handelsfolk og kristendommen vandt mere og mere indpas. I sit forsøg på at komme hele vejen til England endte munken på en sørøverbåd, som af uransagelige grunde bragte ham hele vejen til Færøerne.

I den lille bygd Lambi fandt Hubertus ro med sig selv...og sin Gud og begyndte at missionere blandt de udannede øboere. Hubertus mente selv at Guds Lam fandtes i Lamhauge ud til Skálafjørður. Hubertus gav sig af med at digte viser om kærlighed og troskab.

I året 1184 havde Hubertus våget sig ud på fjeldet og stormen tog til og da sigtbarheden blev dårligere, frygtede Hubertus for første gang at hans liv var i fare og hans tid var kommet. Det mente Gud ikke og han sendte en mand med et redningslam.


Befæstelsen


Han sagde:
HartmannProfil.jpg

"Goððag, mitt namm æ Tróels Hartimannur. Jég befálur at ðit namm skal vara Barry White, så dú kann tjena dine egone péngir óg att ðu skal vara like stor som Guðír".

Barrywhite300.png


Svaret faldt prompte:

"Hey man, I'm your motherfucking father, so kneel if you don't wanna mess up with me"


Denne ordveksling er kendt som Befæstelsen. [1]Gud var gudskelov blevet overbevist om at han var sort og hed Barry White og han havde fundet en lige så god erstatning for tømrersønnen. Vi vil ikke her komme ind på hvordan undfangelsen foregik.[2]

Riddertiden[]

I tiden inden reformationen levede og åndede den katolske kirke i Nordeuropa meget på Befæstelsen, dette uransagelige møde mellem Gud og den nye Jesus. Alle vidste at Lambi var en bygd på Færøerne...de vidste ikke at der stadig kun var fem huse og en Hjemis-bil.

I Valdemar Atterdags hær var det også her man imellem slagene sad og sjungede Barry White-viser: Top 5 listen så således ud:

Top5 listen


  1. Never, Never Gonna Give You Up
  2. What Am I Gonna Do With You
  3. Don't Make Me Wait Too Long
  4. Your Sweetness Is My Weakness
  5. You're the First, the Last, My Everything


Hvad ingen vidste at var at hver gang der døde en Troels Hartmann blev en ny genfødt. I det her tilfælde var Troels Hartmann med Da Valdemar generobrede de skånske territorier. Man mener at det var pga. hans hjerte og vovemod at sildemarkedet i Skanør blev generobret.
Kongen slog ham bagefter til ridder, men selvom Dannebrogsordenen var opfundet i 1219 efter en eller anden blodig klud var faldet ned fra Estlands himmelhvælvning udtalte Troels Hartmann "høit og tyddeligt": (denne her gang på dansk):

"Skam få den som ikke værdiger Lambi sin hævdvundne Stand .Lad Eder gøre mig til Ridder af Lambi og gør Befæstelsen endegyldig." (1335)

Senere blev Cillit Bang, Werthers Echte og Merci udnævnt til hellige byer af senere inkarnationer af Troels Hartmann og indgår derfor også i Barry White-ordenens riddergrader.

(Hvis andre ukendte byer ønsker at blive kanoniseret, skriv til Spademanns Leksikon - vi formidler kontakten til Troels Hartmann)

Se også[]

Lambi på Faeroeisland.dk

Fodnoter[]

  1. Bagefter mener teologer at det var den hændelse hvor Gud havde lyst sig selv i band efter noget hanky-panky i Paradis, og påbudt sig selv pilgrimsrejse indtil han fandt vejen og sig selv igen(fandt Gud).
    Gud var også på udkig efter en ny profet, da hans kollega vist nok havde haft noget på tegnebrættet som han ikke kunne få sig selv til at udgive igen.
  2. Der var intet til hinder for at Gud kunne prøve at leve som et rigtigt menneske, selv om han havde viet sit liv til sig selv.


Tilbage til Ordenskapitlet