Spættet Sæl (Phoca vitulina) er et af Danmarks sjældneste havpattedyr. Sælen hører meget fint, og den kan høre lyd op til 60.000 Hz. Mennesket kan kun høre op til 20.000 Hz. Den får ikke vand i ørerne ved dykning, for den kan lukke ørerne så ingenting kommer ind. Den spiser fisk, og udgør derfor en trussel mod havmiljøet.

Den spættede sæl er truet, fordi man slår den ihjel med en kølle for at bruge dens skind som sælskind. Især babysælernes skind er velegnet. Når man finder et af deres lufthuller i isen, må man væbne sig med tålmodighed. Man stiller sig med køllen (eller harpunen) højt hævet over hullet og venter på at den dukker op, og så hugger man til. Den kendte dyreværnsorganisation Greenpiece arbejder aktivt for at beskytte den tilbageværende bestand, blandt andet ved at dumpe giftaffald i havet omkring sælernes ynglepladser, så de bliver svært tilgængelige for mennesker.

Den spættede sæl er også eftertragtet som kæledyr.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.