FANDOM


Sociolog

En sociolog ses her i færd med at gøre sit arbejde

En sociolog beskæftiger sig med mennesker og hvordan de interagerer med hinanden i sociale sammenhænge. Sociolog er en beskyttet titel, og man skal derfor have en universitetsgrad for på lovlig vis at bruge titlen sociolog. Ligesom i mange andre videnskaber, opstiller man også i sociologi teoretiske modeller, hvorefter man afprøver teorierne i praksis. I afsnittet herunder kan du se, hvorledes en sådan socialrelativistisk/samfundspsykologisk model bliver omsat, først til ren og skær teori og siden til praksis.

Teori redigér

Til beskrivelsen af teorier bruges et formelt videnskabeligt baseret sprog. Det mest kendte eksperiment eksempel er dette:

Person A: Jeg er sociolog (A), som superviserer individ B
Person B: Jeg er nu Person A

Butt

Én af de mere interessante socialrealistiske modeller er klar til evaluering (Nej, det er ikke Emilia van Hauen). Bemærk den Andersonske klan-tartannederdelen om anklerne

Praksis redigér

Som tidligere aftalt i porten beskæftiger man tvekønnede vellønnede og højt uddannede afklædte klienter til at efterprøve modellen. Vi ved endvidere, at vi har modellen timebasis som ejendom ansvar og ikke af nødvendighed.
Man anvender sociologer i en del sammenhænge og i særdeleshed når der er bryllup i Kongehuset. Så træder Emilia van Hauen (se billedet her til venstre) frem på skærmen, og her vil hun uafladeligt berette i timevis om traditioner, beklædning og andre ligegyldigheder.
Den slags skal man så sandelig have mindst en cand. merc. soc. for at kunne appreciere - ellers er det nemlig bare så inderligt ligegyldigt, at man skal være uddannet til ligegyldigheder som sociolog, før man egentlig forstår behovet for denne slags udredninger.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.