FANDOM


"Eh bien, vous êtes là, remplissant votre tête de gâteaux juifs"

~ Napoleon om at det ikke er hensigtsmæssigt at smovse fylde sig med småkager lige før aftensmaden


Smovs er et nedsættende udtryk en derogativ term, som antyder, at vedkommende (som udtrykket bruges om) er en undersætsig person med fyldige læber, en kæmpe næse, et pertentligt overskæg og en vigende hage. Ligeledes kan ordet anvendes som verbum, at smovse, når man ønsker at beskrive et individ, som fortærer sin mad med høje slubrelyde og uden sans for bordskik, dannelse eller pli.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.