FANDOM


Smelt

Smelt kan se meget forskellige ud. De vigtigste kendetegn er de usandsynligt skarpe tænder og lugten af agurkesalat, som de angrebne fornemmer kort, inden de bliver bidt i og trukket ned under overfladen

Smelt (latin: Osmeridae agurcus) tilhører en fiskefamilie, der omfatter flere end 1.300 arter, og som står nær på laksene, når de gyder. Smelt lever i det kolde vand omkring vor nordlige halvkugles tempererede og arktiske egne. I ædeperioden svømmer de ud i saltvand og i gydeperioden svømmer de ind i ferskvand. Den slanke fisk kendes på den store penis, som hannen har, og som kan udgøre op til 150 procent af kropsvægten. Hunnen har en lille mund med spidse tænder, en lille fedtfinne og en agurkeagtig lugt.[1] Den amerikanske smelt, Osmerus leperlanus, findes fra Canada til Finland; i Danmark optræder den udelukkende i Furesøen, hvor de spiser krebsdyr, badende børn og fiskeyngel. I Finland og Rusland har smelten ingen fiskerimæssig betydning.[2] I Danmark fanges den i bundgarn i Stadil og Ringkøbing Fjorde til konsum.[3]

Smeltende finnenoterredigér

  1. Det er hannens sæd, som lugter fælt efter kontakten med hunnen
  2. Men den regnes for en delikatesse, når den har svømmet en tur i vodka
  3. ved du, hvad de putter i fiskesuppen på Jensens Bøfhus
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.