FANDOM


Sle1

Dette gamle, men meget troværdige kort viser med al ønskelig tydelighed, at hele Slesvig er dansk!

"Frø af ugræs,de er føget over hegnet"

~ Machiavelli om faunaforureningen i hegnet
og andre invasive paddearter


Slesvig er et væmmeligt irrelevant tysk navn for den retmæssigt sydlige del af Jylland. Ved Versailles-traktatens mellemkomst fik vi i 1920 Det såkaldte Nordschleswig (af os kaldet Sonderjutland på den lokale dialekt, Møjn!) tilbage fra Krauter-germanerne, som alt for længe havde fået lov til deres ækle politiske spil på det sønderjyske kaffebord.

Sle2

Dette nye, men yderst troværdige kort viser, hvor de danske byer, fx Hamborg, er anbragt i Sydslesvig. Klip det ud, så du er parat, når vi skal erobre vores fædrene jord tilbage fra EU!


Hvis du vil vide mereredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.