FANDOM


"Er det min skyld at du drikker, mor?"

~ Lindsay Lohan om at få gin & tonic med i skoletasken


Dinskyld
Skyld er en mellemting mellem synd og gæld. Se venligst disse og drag derefter din egen konklusion.

Skyldigt eksempelredigér

Den filosofiske side af spørgsmålet om de moralske og etiske overvejelser, som individet kan gøre sig i forbindelse med dekonstruktionen af skyldsbegrebet, kræver primært en vis indsigt i de basale forhold omkring psykologi, religionshistorie, samfundsvidenskab og biologi. Men selvfølgelig kan også "almindelige" mennesker og diverse kunstnere beskæftige sig med konceptet skyld i fx sange, musik, litteratur og videoer. [1]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.