FANDOM


Lukas

Skt. Lukas er ikke søn af Darth Vader


Skt. Lukasredigér

(Født ??? og død ca. 84 e.Kr.)


Skt. Lukas har skrevet Lukasevangeliet, og er som sådan noget af en ekspert vedr. Jesu fødsel. (Han har skrevet dét dér du hører i kirken til Jul). I tilgift er han én af Jesu utallige venner. Skt. Lukas regnes som en stor kunstner, da han angiveligt skal have lavet de første ikoner, bl.a. mindst ét af Jomfru Maria med Sønnike på skødet. Man regner med, at han var Skt. Paulus' lærling, og muligvis var han også læge. Han døde efter alt at dømme som martyr, muligvis af en overdosis heroin, så fremt han vitterligt var læge.


Skt. Lukas er skytshelgen for kunstnere, læger og kirurger.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.