FANDOM


Knudlavard

Skt. Knud Lavard var 109 år da billedet blev malet


Skt. Knud Lavardredigér

(Født 12. marts, 1096 og død 7. januar, 1131)


Skt. Knud Lavard fik sit navn fordi han var en elendig kunstner. (Lav betyder dårlig + ard en fejlstavning af art/art, altså kunst. Lavard = Dårlig Kunst). Dette ses tydeligt på hans valg af portræt: hvilken kunstner med respekt for sig selv ville afbildes som kalkmaleri? Knud Lavard blev dræbt i en skov nær Ringsted pga. en arvefølgestrid og blev tilsyneladende kun helgenkåret pga. sønnike, Valdemar den Store.


Knud Lavard er nu skytshelgen for Sjælland, og regnes som lidt af et flop, da hverken ham eller Holger Danske løftede en finger da Tysken tromlede ind i 1848, 1864 og 1940...


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.