FANDOMDenne skabelon er til at give en grafisk overblik over hvor på den politiske pH-skala et parti befinder sig

Syntaks

{{Parti-pH|<navn på parti>|<heltal 1-14>|<heltal 1-14>}}

{{Parti-pH|Dansk Folkeparti|14|9}}

giver


Ideologisk/politisk pH-skala for Dansk Folkeparti
Her kan du se hvor partiet finder sig politisk før og efter et valg


Ideologisk pH (Det de siger de vil gøre)

PH1
14
Politisk pH (Det de gør når de er valgt)
PH1
9
Revolutionære Reaktionære
PopulisterForklaring på de forskellige inddelinger

1 - Magtovertagelse foregår ved væbnet revolution. Kongehuset henrettes.
2 - Magtovertagelse foregår ved væbnet revolution. Kvinder og børn skånes.
3 - Partiet respekterer grundloven men mener at arbejderen er samfundets adel.
4 - Partiet respekterer grundloven men mener at folke og højskolelærere er  
  samfundets adel.
5 - Fagbevægelsen skal have uhindret adgang til at udføre faglige konflikter
6 - Samfundet er demokratisk og de borgerlige må godt stille forslag
7 - Samfundet er demokratisk og de borgerlige må godt sidde med ved
  forhandlingsbordet.

  Her findes ikke noget som hedder neutral. At tage parti har ikke noget med 
  at være neutral t gøre

8 - Samfundet er demokratisk og socialisterne må godt sidde med ved 
  forhandlingsbordet
9 - Samfundet er småliberalt og de ældre skal have en værdig død
10- Samfundet er gjort til minimalstat. Alt offentligt gøres privat
11- Ligesom 10 og der synges morgensang og bedes morgenbøn i folkeskolen
12- Arbejdsgiverne bestemmer alles lønninger individuelt og funktionærloven 
  suspenderes
13- Samfundet omdannes til republik og de 10 bedste i C20-indexet har lov til at
  ændre evt. love.
14- Samfundet styres af den rigeste mand og alle ikke-hvide mennesker deporteres
  til vores nordatlantiske kolonier.
0- Samfundet eksisterer ikke som institution. Politik er et mediestunt som skal legitimere lavadelens magt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.