Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Skøn er både adverbielt, adjektivisk og substantivisk, så hvis du kom her for at lære noget om grammatik, så er du havnet det rette sted!

Et skøn er det samme som en bedømmelse af, hvorvidt noget er skønt. Til et skøn skal man bruge en skønsmand eller -kvinde. En berettiget sammenligning ville være et syn af fx en bil, men til forskel fra synet, så er skønnet ikke juridisk forpligtende, og skønsmanden kan hurtigt justere sit skøn op, hvis ejerne af det skønnede ikke skønner på hans skøn og derfor vil skamfere skønsmanden indtil han fremkommer med et økonomisk mere fordelagtigt skøn, så de kan malke flere penge ud af forsikringsselskabet.

Ting med skøn i[]

  • Skønhedskonkurrence
  • De skønne kunster
  • Fælleskøn
  • Skønvirke