FANDOMShahadaen (dvs. artiklens titel i bestemt form) er den officielle trosbekendelse i Fredens Religion, og bør ideelt set, fremsiges overfor mindst to muslimer, men gerne flere. 2-3 millioner ville være helt fantastisk, men for at få sådanne tilskurerskarer, skal man ned til migrantlejrene i Grækenland.

Shahadaen fremsagt på dansk, betyder omtrendt

"Jeg bekender, at der ingen (måne)gud er foruden Allan, og jeg bekender, at Muhammed er Allans profet."


Shahadaen efter trosretningredigér

Du får nok ikke nogen muslim til at indrømme dette, men når man hører nogle sige Shahada, afhænger betydningen af hvilken sekt der fremsiger den. Visse steder, opremses Moses og Jesus f.eks. sammen med Muhammed og Allan, medens man andre steder bliver sprængt i småstykker for at tænke ud af boksen.

Shahadaen baseret på Biblen

Ret beset er der ikke det store bindeled mellem Biblen, og folk der beder i retning af et pre-islamisk, hedensk udflugtsmål i Mekka, men hvis man skulle fremsige en Bibelsk baseret Shahada, ville den lyde nogenlunde sådan her:

"Jeg bekender, at ingen gud er foruden Yahwe - bortset fra når jeg hellere tilbeder Baal - og jeg bekender, at samtlige profeter allerede er nævnt, og ingen af dem hed Muhammed." (Gammeltestamentlig version)


"Jeg bekender, at der ingen gud er foruden den ene Treenige gud, og jeg bekender at Allan og Muhammed er hhv. Satan og Den Falske Profet." (Nytestamentlig version)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.