FANDOM


Sengeløse er en særpræget by. Navnet stammer tilbage fra tiden kort før Mylle's fødsel - i stil med andre stednavne der ender på -inge, -um, -løse, -lev og -sminde.

Bosættelsen blev oprindeligt skabt som en art svagbørnskoloni for Roskilde's borgere - et sted hvor de sendte alle deres freaks ud når de ikke gad se på dem længere. Til denne her sendte de så alle de særlinger der ikke ville sove i senge som normale mennesker - efter devisen "hvis du skal gøre så meget vrøvl, kan du da bare blive fri!"

Byen voksede hurtigt, idet de øvrige midt- og vestsjællandske købstæder også begyndte at sende deres afvigere til bosættelsen, og idag vil selv ikke Lars Larsen røre byen med en ildtang.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.