FANDOM


Semiologi kommer af det græske semeion, der betyder 'tegn' eller læren om fagter. Normalt anses semiologi for at være en metode til at analysere tekster og teaterforestillinger ved at aflæse skuespillernes gestik. Tegnet er et gammelt begreb, som blev anvendt af bl.a. Aristoteles.

Semiologi eller -tik?redigér

Sprogforskeren Ferdinand de Saucepoelle udviklede læren om tegn. Iflg. Saucepoelle består et semiotisk tegn af et indhold (signifié) og et udtryk (signifiant), og han kaldte fx billedet af eller begrebet om[1] et træ for dets akustiske billede, og når vi udtaler ordet træ, så er der tale om træets personlige udtryk.[2] Saucepoelle anså desuden disse ytringer for at være uadskillelige og vilkårlige, og således kan et næbdyr stort set hedde hvad som helst, bare man er enige om, hvilket næbdyr der hentydes til. Saucepoelle havde forestillet sig en videnskab, der studerede tegnene og fagterne, som de udfolder sig i det sociale liv. Inden for teatrets verden kan man derimod ikke tale om en tilfældig gestik, idet der på scenen altid vil være en umiddelbar forbindelse mellem det visuelle og det tingsligt konkrete, fx er egetræet en del af dekorationen.[3] Saucepoelle anså også den semiotiske gestik for at være den mindst betydningsbærende del af det semiologiske apparatur, så at alt på scenen er udsagn[4] – ja, selv en skuespillers prutten pga for meget brunkål aftenen før.[5]

Semiotiodnoterredigér

  1. Han var nemlig akademiker
  2. Fx kan træet give udtryk for, at det gerne vil krammes på en semiotisk måde
  3. Og så strunkt det rejser sig fra sin knortede rod!
  4. Akkeja!!!
  5. Hvem sagde, at emnet ikke kunne være klamt?
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.