FANDOM


FrihedensSpoegelse

Her er samtaletoilettet indrettet til gæster.

Das

Også offentlige toiletter bliver ombygget, ved at fjerne skillevæggene.

Toilethouse

Og her som nybyggeri.

Et samtaletoilet er noget af det nyeste inden for indretning og livstil[1].

Dette er et nyt produkt der mod sædvane henvender sig mod den ældre generation. Samtaletoilettet skal bringe ældre ægtepar tættere sammen, end blot at sove, spise og lugte sammen.

Indretning redigér

Samtaletoilettet bliver fremover placeret i den centrale del af huset med en såkaldt bruseø[2], og ved at undvære de traditionelle "ikke kunne kigge igennem glas" kan man både inde og udefra følge med i det hele.

Et nyt og længe ventet ventilationsanlæg er et "must" ved samtaletoilettet, Så duft og lugte bliver delt med partneren i huset.

Ofte har ældre mennesker svag hørelse så ved at installere samtaletoilettet centralt i huset, kan partner og børnebørnene lettere råbe mormor op, når de er "Fertige".

Historie redigér

Samtaletoilettet har sin oprindelse i en svunden tid uden rindende vand og anden unødig luksus. Dasset var ofte indrettet med 2-3 pladser, så senere tiders kø til toilettet kunne undgås. En forskel til det moderne samtaletoilet er, at man på dassets tid ikke kunne undgå lugten i bageriet. Senere tiders vandklosetter har gjort folk overfølsomme over for dette. Da vandklosettet blev introduceret, opfandt man pissoiret, da mænd[3] ikke ville undvære det sociale aspekt af toiletbesøget. I dag har man grundet befolkningens fortravlethed, måttet genopfinde samtaletoilettet, så denne sidste spildte tid kunne udnyttes. Det er forventeligt at også samtalebadet får en ny storhedstid.


Fodnoter redigér

  1. Det er ikke nyt at gå på toilet og samtale. Den gamle pissoirkultur er et glimrende eksempel
  2. pendant til en kogeø
  3. Maskuline kvinder, ikke at forglemme
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.