FANDOM


En SI-grundenhed er en af de 42 grundlæggende fysiske enheder som er defineret i SI-systemet. Fra grundenhederne kan alle andre SI-enheder afledes.

Grundenheden:redigér

  • Lurpak er den universelle enhed, alt kan defineres ud fra lurpak.

Nogle mindre vigtige enheder:redigér

  • Længde (meter) angives som m. defineres som den distance skygger tilbagelægger i det tomme rum på 1/299 792 458 sekund.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.