FANDOM


SørenGade

Til mødet i Agerskov kom der syv tilhørere...men det må I ikke sige til nogen

"Manden har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved!"
~ Anders Fjogh Rasmussen om om Søren Brigade


"Copenhagen, we've got a problem"

~ Søren om til Tim Sloth Jørgensen efter afsløringen af Jægerbogsoversættelsen


Søren Brigade Jensen (født af "farmor her" på en feltmission i Klosterheden 27. januar 1963) er hele Vestjyllands Godfather, der i perioden 2004-2010 var direktør for det hele (deriblandt også for de arabiske google-oversættelser af Thomas Rattattas Jægerbog) i Selvforsvarsmysteriet, valgt for Liste V. Efter "far her"'s afgang i 2010 har han fundet en ny ting at være direktør for, nemlig Landbrug og Fødefare (tidl. Landbrugsraadet).


Baggrund redigér

Søren er søn af Holstebros Diktator Poul "Farfar" Jørgensen og hans kurn Anna "Farmor" Jørgensen. Hvorfor Søren Gade kom til at hedde Jensen er uvist, måske fordi, han var træt af at blive forvekslet med Bamse Jørgensen, måske fordi han som udsendt spion i Det Jydske Dragonregiment ved Sommer-OL i Moskva, 1980, ved en middag kom til at kritisere Sovjetunionens Gud, Leonid Iljitj Bresjnev, og at han derfor måtte skifte navn for ikke at blive genkendt.

Udannelse redigér

  • Dimitterede fra Sønderlandsskolen i Holstebro 1980, antageligt fordi han og nogle venner havde rettet i karakterbeviserne (det var jo så nemt dengang!)
  • Dimitterede fra Æ Gym i Holstebro (samfundsfaglig linje) 1983
  • Derefter havde Søren så travlt, at han opfandt en dobbeltgænger, Søren Sidegade, så han kunne uddanne sig både fra Sergentskolen i Synneborch og fra Løjtnantskolen i Oksbøl i 1983.
  • Cand.ocean fra Aaarhus Uni 1990.
  • Dronning Margrethe II, 1992

Erhverv redigér

  • Startede sin militære løbebane allerede som 17-årig i sommeren 1980, da han som udsendt spion kom med til OL bagom jerntæppet. Denne mission gik dog ikke helt som forventet, da Søren fældede en tåre under afslutningsceremonien, da Lev Leschencko sang Do Svidaniya, Moskva.
  • Efterfølgende Reserveofficer ved Jydske Dragonregiment, da ingen rigtig kunne finde en deling, han kunne være officer for.
  • Spacemanager ved køl- og frys i Bilka Holstebro. Her havde han bl.a. ansvaret for, at den skizofrene kok Søren Gericke ikke pludseligt skulle give et visit og holde lange, usammenhængende foredrag om "Mesterhakket" midt i skinkeschnitzlerne en tirsdag eftermiddag i 1994.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.