FANDOM


Setop

I teksterne til montagen herover har der desværre indsneget sig en mindre fejl.[1] Desuden står der i teksten til Sørens elegante Panama-hat, at han bar den på en "sommertur". Der skulle selvfølgelig have stået 'soldetur'. Redaktionen beklager dybt [2]

Bouncywikilogo
Humor-encyklopædien Wikipedia har en parodi-artikel om Søren Espersen.

Søren "Æggehoved" Espersen er en udtjent journalist, politiker og forfatter med et forældet sprogbrug, der nu, som så mange andre udtjente journalister, politikere og forfattere med et forældet sprogbrug, ikke laver så meget andet end at sidde på sin dertil indrettede og se fjernsyn, hvor efter han klager via læserbreve om TV programmers dårlige kvalitet. Søren har så valgt at gøre dette i Dansk Folkepartis tjeneste, hvilket gør at han at han nu er deres medieordfører.

Den danske danskhed fra Danmark redigér

Søren bruger altid store dele af sine kronikker og læserbreve at forsikre folk om at han er hetroseksuel pæredansk. Søren kan ikke bruge ordene: sang, mad og kultur, uden at sætte en helt sætning af til at understrege at det drejer sig om Højskolesangbogen, rugbrødsmader med rødbeder og leverpostej og Morten Korch film. Vi opfodrer derfor Søren til springe ud af skabet og omfavne sin indre ræverøde muslim, da al den fornægtelse og fortrængelse umuligt kan være gavnlig for hans helbred i det lange løb.

Den israelske israelskhed fra Danmarkredigér

Søren er overordentlig glad for raceadskillelse, og har derfor doneret sin datter til staten Israel, som en del af hans livslange dannelsesrejse og grundige forskning i hvordan man genindfører Apartheid.

På denne snedige vis kan Søren påtage sig påstået viden, der giver ham retten til at forlange at Israel aldrig kritiseres for:

  • Mord.
  • Overgreb.
  • Fængsling uden rettergang med tilhørende tortur.
  • Nedskydning af ubevæbnede på skibe i internationalt farvand.
  • Opførelse af mure i strid med afgørelser fra deres egen højesteret.
  • Be- og bosættelse af fremmede lande,

Hvis du skulle finde på at rynke panden over at Israel tilfældigvis er kommet til at opføre en ulovlig bosættelse i et fremmed land, så kan du berede dig på at få Søren på nakken. Han vil formodentlig begynde at referere til jødeforfølgelser og den slags, men han gør det i den bedste mening!

Det med småtredigér

  1. som vi, selvfølgelig, vender tilbage til, når vi har fyret dem, som ansatte nogen til at ansætte en tekstforfatter (ikke nødvendigvis Shakespeare. Men det var ligesom underforstået, at det skulle være en person med en "vis integritet" - m.a.o. en ikke alkoholiseret person. Men se nu bare her!)
  2. De ansvarlige for ansættelserne af de, som ansatte tekstforfatteren i første omgang, er nu blevet fyret (Det er sgu det rene Monty Python det her!)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.