Spademanns Leksikon

Den idylliske side af Sønderborg. Bagsiden hedder "Als".


Sønderborg er en træt by på vandkanten[1] af Sønderborg Havn. Blandt de lokale kaldes den ofte "Synnebronx"[2].

Historie[]

Sønderborg er opført af nordtyskere engang i omtrent år 1100. Stedet blev lavet, så man dels kunne beskytte sig mod tyskerne sydfra, og samtidig kunne man opkræve told af de stakkels glade danskere, der sejlede deres smuglergods og toldfri varer op gennem Als Sund og til Fredericia.

1864[]

I foråret 1864 havde den tyske overmagt indtaget Dybbøl Banke, og havde dermed vundet udsigt til selve Sønderborg. Oppe fra toppen af møllen og fra de omkringliggende marker var der en glimrende udsigt. Det tog tyskerne som en direkte invitation til at skyde det meste af Sønderborg i smadder.

Geografi[]

Sønderborg er en af de sidste delte byer i verden.[3] Den er delt mellem en kristelig side på fastlandet og en Danfoss-side, hvor man dyrker Sankt Mads. De to dele er forbundet med to broer, der går i hver sin retning, skiftevis.[4]

Den ene - Kong Christian den X's bro - er en klapbro. Den er både klakør[5] og klaphat[6] i samme fag. Klappen går ned for Sønderborg og rejser sig igen, når den bliver potent.
Den anden bro er bare en bro på høje pæle, omend noget smal, fordi den er bygget i fattigfirserne og nødsporet blev sparet væk.


Demografi[]

Byen har stadig indbyggere, men om 50 år[7] er der ikke flere.

Byen er kendt for sine lukkede bygninger, hvoraf kan nævnes kasernen, og snart også sygeplejeskolen og sygehuset. Boligpriserne er på vej ned, så vil du have en billig lejlighed og mulighed for at være i fred, så er Sønderborg sagen.

Byen fik sit dødsstød dengang spritbådene stoppede. Indbyggerne blev så ædru at de fandt ud af, hvor de var - hvorefter de uopholdeligt flyttede fra byen.

Efter kommunesammenlægningen har byen fået flere tilflyttere fra de gamle omegnskommuner. Der blev for langt til socialkontoret.

Seværdigheder[]

Sønderborg Slot. Stedet hvor al historieskrivning starter - og slutter.

Af seværdigheder er der Sønderborg Borgen. En stor hvid spøgelsesbygning midt i byen, med tomme lokaler og alt for mange parkeringspladser i kælderen og på taget. Man kan også tage et smut forbi Dybbøl Mølle, hvis da ikke den er sprunget i stykker.[8]

Sønderborg Slot[]

Sønderborg Slot er en stor skæv bygning på havnen. Den er opført af de kendte alkoholikere Kedde Total og Fidde Etkryds, med lidt hjælp fra Fidde Kryds.

Slottet er opført så Christian 2. havde et sted at vandre rundt om bordet. Det siges at hans tommelfinger stadig kan ses et sted - altså i bordet og ikke i slottet.

Noter om stedet[]

  1. I udkanten af Udkantsdanmark
  2. Eller nogetSønderjysk - hvilket os normale ikke fatter en meter af!
  3. Akkurat ligesom Istanbul
  4. Den ene går til højre, den anden mod syd
  5. Klapper
  6. Også kaldet et skorstensrør
  7. Dette blev skrevet for 42 år siden
  8. Det er den. Spar dig ulejligheden