FANDOM


Saa

Ovenstående cost/benefit-analyse viser et indlæg i debatten om såning, hvor spørgsmålet om, hvem der kom først: Frøet eller kornet, spiller en central rolle for den videre udvikling i romanens plot

"Når ikke vi pløjer og harver og tromler; når koen sin middag i kløveren gumler"
~ Esben Lunde Larsen om hvorvidt han nu har fået kontrakt på endnu et lejemord også synes, at det er i orden med højere grænseværdier for Nestlé's radioaktive pesticidrester i babymos, udviklet fra eksperimentelle, genmanipulerede kornprodukter


Såså!


Verbet at rummer i sin strukturelle enkelhed og pluralistiske sammensætning hele den simplicitet,[1] der er er et særkende for agerbrugets mirakel.


" gik der tid med det"

~ Anne-Dorte Michelsen om at tage til Japan og så videre til Risland i jagten på høstens mirakel, agerbrugets patos og såningens velsignelser[2]


Og hvad så?redigér

Såning bliver til stadighed mere populært, og både på aftenskolerne og i tv-programmerne kan man se, at det virkelig kribler i fingrene på befolkningen efter at få jord under neglene.[3] Og mere er på vej; det lille frø vil spire og vokse, og vil det springe ud, blomstre, blive ramt af lynet eller en tsunami, for derpå at havne i en stak kløvet brænde tanken henne om hjørnet.[4]
I dette korte forløb findes hele såningens magi, og så snakker vi ikke mere om det.

Snoterredigér

  1. fx brugen af kun to bogstaver, der oven i købet udgøres af både en konsonant og en vokal. Dette bifaldes stærkt af Ligeberettigelsesnævnet
  2. Hvor hun bivånede tilsåningen af rismarkerne, sexlegetøj og videre
  3. fx kan man blive levende begravet
  4. Arborum longa, vita brevis
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.