FANDOM


"Jeg løber hele tiden panden mod en mur"

~ Milena Penkowa om sin cerebrale perception af rummet, hun befinder sig i


Escher's Relativity

Som det ses af illustrationen, kan et rum skabes af mure, men det kan også gennemskæres af trapper

Rum er det modsatte af mur, hvorfor det staves modsat. Ét rum kan definere adskillige mure og også omvendt. Hvis man skal forstå dette, skal man dyrke yoga, hermeneutik, geometri, filosofi og etymologi.

Forskellige slags rumredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.