FANDOM


"Med renters rente bliver det så lige 12.500 kroner plus moms og gebyrer"

~ Håndværker om hvorfor han har sin sømpistol rettet imod din tinding


Renter er en slags husleje, som man modtager, hvis man låner penge ud til andre, og skal betale, hvis man låner dem af fremmede. Banker har gjort dette princip til en forretningsmodel, og nogle af dem har sågar været friske nok til at opfinde negativ rente, så de forlangte penge for at have deres kunders penge stående.
Hvor meget de enkelte banker kræver i rente kan være lidt forskelligt, men de fleste lande har oprettet nationale banker, som udstikker en toneangivende rente, de andre så forventes at rette sig efter.

Et specielt afsnit om strakslånredigér

Et særligt kapitel udgøres af de såkaldte forbrugslån, der gives af suspekte sidegadevekselerere. Disse lån forrentes ikke pro anno, men pro semana, så allerede en uge efter at lånet er optaget, er der skrevet morarenter på, og udenfor din dør står et par gorillaer, som vil opkræve en dummebøde fordi du på dette tidspunkt er bagefter med afdragene.
Staten belægger desuden dine indtægter med en rente, som kaldes for skat. Nogle af disse penge vender siden tilbage, hvis du da lever længe nok til at oppebære folkepension.
Du kan selv regne dine strafrenter ud med en Låneberegner, hvis du skulle have den slags masochistiske tilbøjeligheder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.