FANDOM


Magritte

René Magritte var en belgisk maler, som levede i det forrige årtusinde. Hans snurrige form for humor, og hans absurde observationer af tilsyneladende paradokser fængslede iagttagerne for et stykke tid, ligesom det var tilfældet med grafikeren Escher. Men i det lange løb nedsank de fleste af René's værker i glemsel, på linje med Rembrandt, en anden flamlænder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.