FANDOM


Ingen Wikipedia
Dem der bare kender en lille smule til det pauseklovnene inde hos Wikipedia laver, skal prise sig lykkelige for, at der ikke findes en artikel om Religionskrig derinde.
192px-Religious symbols

Et udvalg af de lovlige våben godkendt af Genéve-konventionen

En Religionskrig en event der finder sted når 2-3 Religioner kommer ud i et raskt slagsmål. Startskuddet til krigen er som regel nedbrænding af skyskrabere eller skabelse af ikke særligt vellignende tegninger af de andres profet.

Historie redigér

Det hele startede med en gruppe neanderthalere, i det ældgamle testamente, der gik og var rastløse i deres fritid. De manglede motiv og indhold med livet. Derfor besluttede de sig derfor for at starte primitiv form for serie A for at slå tiden ihjel. Men her opstod et problem. Hvordan skulle man opdele holdene? (husk på at 1. og 2.vælger ikke var opfundet) Så fik en kvik primitiv mand en idé; at dele folk op i hold efter vaner og/eller udseende.

De første hold, der dannede religionerne redigér

Hindu All Dots

Christian Monk Power

Jew All Stars

Buddist Small Boys

Muslim Dynamite


Og hva' så?redigér

...tænker du. Men før opfindelsen af religion eksisterede der faktisk ikke religionskrige. Med andre ord var opfinderen af den første religion også ophavsmanden og opfinderen af religionskrig. Eftersom verdens første organiserede religion var Hinduisme, er forskere enedes om at pålægge denne religion ansvaret for alle religionskrige. Derfor bør alle hinduer betale krigserstatning på kontonr. 2323 18723542354532 (Bank of Gringolandia).

Kontrafaktiske teorier peger dog på at et hold skulle have råbt: "Tegneseriehold" efter et andet hold, hvilket medførte strenge sikkersforhold resten af istiden.

Definition redigér

Religionskrig er lidt ligesom at slås om hvem der har den sejeste usynlige ven. Derfor har man i Genéve-konventionen fra 1951 (konvention XI, protokol IV) vedtaget at man gerne må tæve hinanden på alle tænkelige måder. Dog forudsætter det at den organiserede vold, jf. stater imellem, udøves med religiøse symboler. Og sådan blev mange af de spidse symboler skabt. Udover at banke hinanden med halvmåner og jødestjerner en række andre regler blevet skabt for at skabe lige vilkår for religionerne.

Nedskrevne Regler redigér

  • Jøderne må kun bruge kastestjerner, og kun et budget på 23 judaspenge om ugen (eksklusiv tilskud fra vennerne). Dresserede ræve er tilladt til rekonosering og kun jødekager i feltrationerne.
  • Hinduer må ikke bruge brevduer eller ottearmede krigere. Desuden skal de rykke fire felter tilbage, hvis de lyver. Reinkarnation er tilladt på tirsdage.
  • Kristne må kun lave fjendens vin om til vand udenfor ørkenområder og kun 4 liter hedvin pr. grænseovergang. Dog må krigsfanger brændes under påskud af hekseri.
  • Islamister må kun sige ”jihad©” fem gange om dagen, men kun hvor der eksisterer forsamlingsfrihed. Desuden får denne religion lov til at lyve om atomvåben.
  • Buddhister får dispensation til at slå dyr ihjel, men de er stadig dækket af maskeforbuddet.
  • Jehovas Vidner er ikke en religion og skal derfor spørge om lov til alt.
  • Scientology er heller ikke en religion. Men de kommer med alligevel i krigen fordi de er gode til at lyve.

Hvad har religionskrig betydet for historien? redigér

Mange gode ting er kommet ud af religionskrig. For eksempel ville Dannebrog ikke være tilknyttet Danmark, hvis det ikke var for religionskrige og mange tusinde riddere ville under korstogene have været arbejdsløse.

Mere fredelige former for religiøs krigsførsel har også givet sig til udtryk i form af religions-skrig, som er en bestemt form for skrig der er tilknyttet det at være religiøs. Eksempelvis kan nævnes det skrig som Moses Hansen udstøder ved at se en stripper (lyder gerne lidt piget).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.