FANDOM


Regnbueørreden (latin: Oncorhynchus interfectorem mykiss) er en invasiv art af fisk, som er udvandret hertil fra Amerika i 1985. De største eksemplarer bliver over to meter lange og vejer op til 152 kilo. De fleste regnbueørreder lever vildt i naturen, hvor de overfalder andre dyr og æder dem råt.

Regnbueørreden har fået sit navn på grund af den rødlilla sidelinje på kroppen. Dens foretrukne føde er gedde og ål. Nogle gange træffes den i ferskvand, hvor den fortrinsvis dræber ænder, aborrer og svaner. Den angriber normalt ikke voksne mennesker.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.