Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Lovgrundlag[]

Regeringens ansvarlighed eller bare regeringsansvar er omtalt i:

  1. "Lov om begrænset ansvar for flertalsregeringer som baserer sit flertal på mandater fra populistpartier"
  2. "Lov om obligatorisk fritagelse for ministeransvar"
  3. "Lov om ligegyldige regeringsskandaler som ikke bør få konsekvenser for den siddende minister"
  4. "Lov til at omgås almindeligt vedtagne love"


Citater[]

"Ministerne i regeringen skal til enhver tid på forlangende i folketingets spørgetid redegøre for hvorfor disse love skal tages i anvendelse når der er begået en brøler indenfor ministerens resortområde..."

~ Lov til at omgås almindeligt vedtagne love §20, stk.2


"...For ikke at belaste landets sikkerhed skal det tilstræbes at ministeren i Folketingets spørgetid sender en stedfortræder, for at ministeren ikke senere kan gøres personlig ansvarlig eller han ikke bliver ulejliget unødigt..."

~ Lov om obligatorisk fritagelse for ministeransvar §2, stk.14


Daglig brug[]

Villy Søvndal har stadig rekorden i stillede §20-spørgsmål. Var ved at bryde personligt ned, efter han ikke kunne få Tinkie-Winkie til at svare på der findes militærbaser under indlandsisen.(billede:www.sf.dk)

Stedfortræderparagraffen i §20-spørgsmål blev indført da man opdagede hvordan specielt venstrefløjspolitikere har for vane at overforbruge Folketingets spørgetid og forsinke det almindelige lovarbejde.

Spørgsmålene kan bl.a. lyde således: "Kunne energiministeren oplyse om hvornår trevingede vindmøller opsat i Thy og Hanherred med udsigt til skov og strand og på specielt udsatte steder kan forventes at dreje mod uret i stedet for som nu som vinden blæser. Hvad har ministeren tænkt sig at gøre på vindstille dage?

(Keld Albrechtsen, Enhedslisten januar 2004)"

Typiske stedfortrædere[]