Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon
Ingen Wikipedia.png
Dem der bare kender en lille smule til det pauseklovnene inde hos Wikipedia laver, skal prise sig lykkelige for, at der ikke findes en artikel om Ramsing derinde.

Ramsing er en ikke-eksisterende by, der derfor ikke er beliggende i den sydøstlige del af halvøen Salling i det nordlige Midtjylland.


Begrebet ”ikke-eksisterende by” er meget sjældent i den danske geo- og topografi. En forskergruppe fra universitetet i Piddington, England er, ved hjælp af telefonnøglen for Nørre Vorbasse sogn og Godthåb Brugsforenings medlemsfortegnelse 1973/4, kommet frem til at Ramsing er den eneste ikke-eksisterende by i Danmark. En opdagelse, der ville have haft stor betydning for erhvervslivet i byen, såfremt den havde eksisteret.

Ramsings, nu officielle status, som ikke-eksisterende by er blevet mødt med et overraskende antal protester fra ikke-eksisterende indbyggere i den ikke-eksisterende by. De baserer hovedsageligt deres argumenter på, at Danmarks Statistik, ved sidste folketælling i området (i 1769), optalte 7 mennesker (det var dog ikke muligt at kønsbestemme dem, det var vinter, og de havde en del tøj på), 3 grise (2 søer og en orne), 18 italienske dværghøns (hvoraf 7 rugede) og en ældre gårdkat af ubestemmelig farve og herkomst. Der har altså være en bymæssig bebyggelse i Ramsing på et eller andet tidspunkt. Hvornår Ramsing gik fra ”by” til at være en ”ikke-eksisterende by” er svært at stadfæste, men et indicium kunne være, at månedsbladet ”Ramsing Nyt” ophørte med at udkomme for 76 år siden, hvilket kunne tyde på, at der ikke efter det år skete noget nyt, dvs. byen ophørte de facto med at eksisterer.

Denne artikels forfatter tog, som et led i researchen til artiklen, på en længere og til tider ret farlig køretur ud til det sted, hvor den ikke-eksisterende by ifølge overleveringerne skulle være. Nok havde folk fra bevægelsen ”Ramsing Eksisterer” egenhændigt opsat ubehjælpsomt stavede skilte, der skulle forlede en forbipasserende til at tro, der var en by. Men ved nærmere eftersyn var der kun et nedlagt forsamlingshus og et skilt, der averterede røget røget hamburgerryg for 19.95 pr. ½ kg. Men en bymæssig bebyggelse kunne, end ikke med lidt god vilje, konstateres.

Hvor individerne fra folketællingen er blevet af, kan der kun gisnes om. En fremherskende teori er, at de, muligvis pga. en disput om omstrejfende hunde, er raget uklar med fjendtlige nabostammer, der som hævn har udryddet befolkningen i den dengang eksisterende by. En anden om end mere kontroversiel teori er, at befolkningen grundet mangel på sunde avlsdyr, emigrerede til Ejsing, Nørre Lem eller Volling. Denne teori fik vid udbredelse i 1980'erne pga. nordmanden Thor Heyerdahls forsøg på at bevise denne emigrationsteori ved at sejle over Kås Sø i et badekar, forsøget måtte dog opgives da hans filippinske dæksmandskab i kådhed kom til at trække proppen ud af afløbshullet, med det tragiske resultat at badekaret sank. Den norske opdager og levemand måtte ydmygende træde vande, indtil en tililende frømand fik ham bjerget ham sikkert ind på grundt vand.