Spademanns Leksikon

Mangfoldige tegnere, illustratorer, grafikere og lignende autodidakte flokdyr har med et næsehorns finesse gennem tiderne forsøgt at vise, hvad en qubit er, og hvorledes den fungerer.[1] Som det ses herover, er det ikke lykkedes, bortset fra illustrationen med skibet midtfor til venstre.[2] Desværre har det af pladshensyn været nødvendigt at skalere denne tegning så meget ned, at man ikke kan få noget forståeligt ud af den [3]

En qubit er en lille, informationsrende dims, som bruges i en kvantecomputer.
Sædvanligvis er der tale om en foton,[4] da lys er klart bedst egnet til at bevare sin koherens over tid.[5]

Kvantificerede fodnoter[]

<references>

  1. Illustrationerne her til højre har også ad flere omgange været anvendt til at fortælle om, hvad kvantemekanik er for noget
  2. Denne illustration viser, hvordan en foton i superposition kan afsendes fra én halvleder til en anden og generere et svar-signal, uden at påvirke fotonens integritet
  3. ... for slet ikke at tale om ovenstående fodnote (fik vi i øvrigt nævnt, at fotonen også udgør et tilfælde af kvante-sammenfiltring?)
  4. en masseløs energi-tingest, som rejser med lysets hastighed i vakuum, ligesom fotoner udgør en væsentlig del af, hvad vi sædvanligvis betegner som netop lys
  5. Tiden står nemlig stille for fotoner, så derfor er de altid på samme sted, mens resten af Universet volterer frenetisk i alle mulige retninger samtidigt