Spademanns Leksikon

Erhvervsfiskere lider ofte af en erhvervsskade, der gør, at de kompulsivt finder sig nødt til at møde op på næs, skær og pynter i hårdt vejr, for at diskutere meteorologi og nøgenhed

"Klarer de pynten?"

~ Skagensmalerne om en række overpyntede juletræer


En pynt er et knæk i kystlinjen, ofte hvor to konkave bugter støder op mod hinanden. Hvis en pynt bliver for lang, er det en odde, og hvis pynten er meget tynd, kan man kalde den for et næs. I det hele taget er der en del forvirring om, hvad en pynt helt nøjagtigt er, men den tyske matematiker Alf Wittgenstein har, ved hjælp af matematik, givet os en definition.

Den matematiske definition på pynt[]

Lad S være en delmængde af R n. Overhold først følgende: Hvis a er en grænsepunktsindstilling af S, så må enhver finit ansamling C bestå af åbne sæt, således at hvert åbent sæt UC er disjungeret fra P_#s nabolag. V U af a, undlader at være et S. Skæringspunktet af det endelige sæt V U er vandkvaliteten W af a i R n. Da a er et grænsepunkt S, W skal det indeholde et punkt x i S. Denne xS er ikke omfattet af C, fordi enhver U i C er disjungeret fra V U og dermed adskilt fra W, som indeholder x, der definerer omfanget og udstrækningen af pynten.

er ovenstående forstået og udført?[]

  1. Lad nu S være 1,5 og "a" ligge i en disjungeret position fra "c". Tegn herpå et næs
  2. xS har alle værdier under 3. Bevis at det var butleren, som gjorde det
  3. En odde har definitionerne 11,23 longitudinalt og en vektor på 5,1 S. Gå til x
  4. Det åbne sæt UC har summen 3,2678. Hvorfor det?