FANDOM


"That's what I call a prime number!"

~ Mata Hari om en erigeret legemsdel i de gode gamle dage


Primtal er ulige tal (pånær 2), som kun kan divideres med sig selv og tallet et (og i særlige tilfælde i ikke-euklidske universer kan de også godt divideres med 42). I øvrigt anvender matematikere primtalsfaktorer til at fremstille binære tal. Men det gider du sikkert ikke at vide noget om.[1]

Nå, det ville jeg så godt alligevel[2] redigér

[4]

Da to som bekendt også er et primtal, er der rimelig chance[5] for at man kan udtrykke alle heltal (også 42) vha faktorer, bestående udelukkende af primtal.

Således bliver 91 til 7 x 13 og 42 bliver til 2 x 2 x 2 x 2 x 3[[.]]

Idiot, ét er da også et heltal redigér

...Ja, det er vist også rigtigt, og indtil 1956 blev det også regnet for at være et primtal, da det går op i sig selv og ét, men så vedtog man, at man nok havde været lidt for pragmatisk, da det jo dybest set havde samme værdi.[6] Dette efterlod Matematisk Institut på Harvard i en form for vakuum, fordi man jo retorisk havde ændret en præmis, som var fuldt accepteret... men så skete følgende...

Negative primtal redigér

I 1956 lanceredes de negative primtal. Man var på dette tidspunkt blevet bekendt[7] med det tre-fasede fortegnsprincip. og man kunne derfor godt forsvare, at både -2 og ¤2 blev gjort til primtal, da alle primtal nu kunne udtrykkes som dividérbare med sig selv og enten +1,-1 eller ¤1.

Det blev i øvrigt vedtaget ved samme lejlighed at kalde ¤2, ¤3 , ¤5 osv. for syntetiske tal,[8] da deres eneste funktion jo var at få nedbrudt nogle matematiske dogmer. Man arbejder stadig på at finde en naturlig orden til syntetiske tal, så de kan fremgå af ens husholdningsbudget, der jo altid har været sygeligt fikseret på de negative tal. Nogle har foreslået, at hvis man fx havde grønne talbundlinjen, så var det ikke lige så slemt som røde tal.[9]

Primtalsfaktorerredigér

Under de såkaldte diofantiske analyser kommer mange sære eksistenser frem fra mærkværdige steder: [1]. Men du kan selvfølgelig også bare kigge under binære tal.

Kendte primtalredigér

Prima fodnoterredigér

  1. Hvis du læser videre herfra, risikerer du at ende som nørd
  2. Numerologiske svagpisser!
  3. Eller hun. Vi har altså mødt kvinder, som kunne tælle til mere end syv
  4. Øv nå. Det er da godt man selv er matematiker.
  5. Hvilket jo er, som du kan læse, en yderst rimelig og videnskabelig antagelse
  6. Altså efter divisionen, hvilket man også kunne kalde for et paradoks
  7. En eufemisme for, at der var tale om en affære
  8. For slet ikke at tale om de imaginære tal!
  9. Nå, men det er jo så en helt anden snak
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.