Spademanns Leksikon

Alle journalister er professionelt forpligtet til at bære pressehatten synligt hovedet, når de er arbejde ude i det verserende pulverliv

Ordet presse kommer fra det antikverede "trykpresse", som var en trykkemetode, der blev opfundet af Johann von Gambolputti Gutenberg aus Ulm i Tyskland omkring 1933. Metoden blev senere afløst af offset-trykkemetoden, der så igen blev afløst af elektronisk tankeoverføring i 2023.

Pressens arbejdsmetoder[]

Et sundt samfund har brug for en vågen, kritisk og ansvarlig presse, der kan holde magthaverne i ørerne og informere borgerne om relevante nyheder. Til dette formål har man indrettet aviser, hvor der arbejder journalister, hvis job det er at finde nyheder, skrive om dem og trykke det i avisen i såkaldte artikler. Disse artikler indeholder ofte nyheder om politikere og andre magthavere og deres lemfældige omgang med andre folks penge. Når borgerne læser disse nyheder, reagerer de på forskellige måder.

Fra 'like' til ramaskrig - forskellige reaktioner på nyheder[]