FANDOM


Jakobsen

Direktør P. Jakobsen tårner op foran hovedkvarteret på Vestkysten. I hans venstre hånd er herskerstaven drænrøret, som skal redde de danske kyster

Poul Jakobsen er en tre meter høj overvægtig, ældre plattenslager opfinder og direktør for Skagen Innovation, som har opfundet og lanceret en banebrydende metode til kystsikring. Hans metode er banebrydende, idet den ikke virker følger fysikkens love. Jakobsen er, ifølge ham selv og nogle få disciple, et miskendt geni, der forgæves har forsøgt at overbevise myndighederne i mange lande om sin tekniks fortræffelighed.

De onde i det offentligeredigér

Lokalt i Nordjylland har en myndighed af smagsdommere, nemlig Kystdirektoratet i Lemvig, gang på gang stukket en kæp i hjulet for ham. På denne baggrund, og fordi det omgår den almindeligt vedtagne fysik, men allermest p.g.a. den inkompetente modstand, er Jakobsen endnu ikke indstillet til en Nobelpris.

Jakobsens metoderedigér

Det antoges oprindeligt, at der måtte anvendes såkaldt "psykisk vand", der af egen drift ville søge ind i et perforeret plasticrør, som var stukket ned i noget vådt sand på en strandbred. Derfra ville det så søge opad og ud, hvorved omgivelserne ville drænes og styrkes. Dette fænomen ville dog kræve en religiøs indgriben a la vievand eller hellig tjære fra Mekka. Der er endnu ikke påvist nogen sådan tilstedeværelse. Det ville også kræve en næsten overmenneskelig anstrengelse at fylde fx Nordsøen op med præpareret vand.
Derfor antages det nu, at Jakobsen har opfundet nogle unipolære vandmagneter, som ved en endnu ikke offentliggjort proces påføres rørene, således at vand udefra tiltrækkes og vand indeni frastødes af rørene.
Måske på grund af de mulige økonomiske konsekvenser holdes processen bagved foreløbigt hemmelig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.