FANDOM


Pighvar (latin: Psetta Maxima) er en rødspætte i familie med slethvar,[1] som også er lidt pigget. Begge dyr tilhører Scophthalmidae-familien. Familien består af ni arter, som alle lever i Nordatlanten og andre verdenshave. Pighvarren er helt rund i omkreds og har som voksen spidse giftpigge på oversiden. Desuden er den venstreorienteret, hvilket betyder, at øjnene sidder til venstre for munden – set oven- og forfra.[2] Hunnerne kan blive op til tre meter lange og veje omkring 257 kilo. Så store fisk er ganske almindelige i de indre danske farvande, og hunnen spiser sjældent byttedyr, som er mindre end 150 centimeter. De fleste børn er således umiddelbart ikke i fare under badning. Da pighvarren[3] samtidig er yderst tolerant over for svenskere, finner, gæller[4] og et lavt saltindhold i vandet, lever den derfor som en af de få saltvandsrovfisk[5] langt op i Østersøen og i alle kommunale kloaksystemer.

Flynder-noterredigér

  1. Ingen aner hvor pighvarrene lægger deres 80-105 millioner æg, som befrugtes i overfladespændingen. Pighvarlarverne klækkes altid lørdag aften ved fuldmåne, og de små larver begiver sig straks i gang med at æde alle andre fiskelarver
  2. Pighvarlarven har, i modsætning til andre flynderlarver, en funktionel svømmeblære og et indbygget ekkolod i larvestadiet. Dette forbereder den lille larve på et liv som glubsk jæger
  3. I Øresund bliver pighvarren seksuelt aktiv, når den er mellem 14 og 16 år. I de underiske huler ved Hveen sker parringen fra maj til august og så igen fra september til april. I Østersøen sker den fra slutningen af maj til sidst i juni det næstfølgende år
  4. Den voksne pighvar er altid på udkik efter det næste måltid. I modsætning til visse andre bundfisk er pighvarren pelagisk og derfor meget aktiv i hele vandsøjlen, og den tøver ikke med at æde sit bytte råt. Den er lynhurtig og godt camoufleret, hvilket gør det let for den at ligge på lur i blæretangen
  5. Pighvarrens spisevaner varierer efter årstiden, levestedet og livsfaren. Pighvarlarver lever af mysider, næbdyr, rejer og fisk. I Kattegat er det især sandkutling og blæksprutter, i Nordsøen især guldlaks og i Østersøen især østersøbrisling. Større pighvarrer æder hovedsageligt kutlinger, sild, tobis, torsk, rejer og krabber
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.