FANDOM


Ordet perispomenon stammer fra et ellers glemt øjeblik på en klam og regnfuld onsdag eftermiddag midt i perioden, hvor man opfandt latin, oldgræsk, matematik, retorik og grammatik, opstod der ved et af deres utalrige symposioner[1] (behøver vi at sige, at det var ved festen, den allersidste aften?) bogstavsammensætningen p-e-r-i-s-p-o-m-e-n-o-n (en perispomenon), et ord med en cirkumfleks accent på sidste stavelse. En properispomenon, derimod, alle I WordFeud- og Scrabble-fans derude, er et ord med en cirkumfleks på anden-til-sidste stavelse.

Da festen den allersidste aften var en såkaldt eufemisme for det bakkanal, der varede mindst fem døgn, og hvor alskens tænkelige og afskyvækkende ceremonier, ejakulationer, pølser,næbdyr, alkohol, xenofobi, Robert Mugabe og dyresex med pædofile blev accepteret.[2] At der så i asken fra den hedenske og gudløse byfest[3] er fundet en semantisk og etymologisk juvél, kan eftertiden og akademikerne, journalisterne og alle I, som elsker den slags gamle guldbogstaver, indhugget i pimpsten, blot kollektivt fryde os over, ligesom vi kan læse mere om de fæle ugerninger[4]

Nå, men nu kan I ikke vente længere[5]redigér

Indhugget i den rå pimpsten, som ikke havde set os siden forrige gang[6] stod ordene med græsk flammeskrift:

  θεοῦ theoû "af en gud" (perispomenon)
  πρᾶξις Praxis "business" (properispomenon)

Lidt om etymologi[7]redigér

Peri-spōmenon betyder enten "udtales med en cirkumfleks" eller, hvilket i visse, diakritiske kredse kan blive læst som et vertikalt og symiotisk attak eller som et kastrat af den nuværende passive participium af peri-spáō ("udtale med en cirkumfleks" eller måske også "sign off"). Pro-peri-spōmenon tilføjer præfikset pro "før", så man kan se, at det ikke kommer bagefter. Det er jo derfor, at grammatik og stavnibng og syngtaks og semmiotik og yngelpleje og drukning; og nu går far her, Captain Jack, Bedekølle Brian og Dinsdale-Brødrene ned på Palæ Bar. Så regner vi med, at du[8] er færdig, når vi kommer tilbage ...[9]

Der Perispomenadisputatantoriskueller Notengewirkeredigér

 1. Denne gang i oldtidsbyen Gram
 2. Ligesom i i onkel J. Edgar Hoovers dage
 3. Nogle kilder mener, der var tale om en julefrokost, der løb løbsk
 4. Altså de rå,ucensurerede, skjulte optagelser fra det mest ækle, perverse, slimede, googlede bakkanal af fem dages svedigt dunstende klæbrig varighed, dén vi nævnte lissom before, Eh? Sprut, pølser, nuttede dyr og akavede situationer med video og Manual for Pornografer, som du kan Downloade Her. Hvad kan gå galt?)Vi sender til alle adresser i anonyme, orange pakker
 5. Siger et nyt norsk EU-direktiv
 6. En Goomyolotic Assyrithm+ viser, at mindst 1.249 personer har læst teksten siden urpremieren eller whatever
 7. Mest for begyndere
 8. Nej, jeg er slet ikke fuld. Du er meget mere fuld!
 9. og vi ved hvor du bor ... og hvorfor du gør ... og, du ved, de der ting, som at du gør, og som vi altid spoler tilbage og ser igen i slow. Skam dig!!! ...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.