FANDOM


Naturens Orden er noget som grimme kællinger m/k tordner op om, hver gang nogen eller noget har modsagt dem, i en given sag om hvad-som-helst.

Historisk setredigér

Før 1970'erne, hvor det næsten lykkedes en masse sure ny-udnævnte pædagogmedhjælpere at gøre nøgenhed usexet, var Naturens Orden en feudallignende styreform, bygget på et religiøst betinget hieraki, hvor Gud bestemte over de kongelige, de kongelige bestemte over de gejstlige[1], de gejstlige over borgerlige mænd, borgerlige mænd over deres koner og konerne over børn-, tjenestefolk-, dyr-, penge-, spisetid- og sex.

Eftersom ovenstående er Bibelsk betinget, må man altså konkludere, at det er enhver jøde-, kristen-, og muslims[2] opgave - uanset køn - at modarbejde de grimme kællinger (m/k), hver gang lejligheden byder sig.

Se evt.redigér

Noterredigér

  1. Dette punkt har ganske vist forårsaget nogle småskænderier (jf. Religionskrig)
  2. De af muslimerne, der anerkender Biblens indhold, vel at mærke.
  3. Selvtak til de læsere, der måtte savne noget at være foraget over.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.