Spademanns Leksikon

"Vi kan da bare få en parallelaftale."

~ Morten Messerschmidt om sit forhold til Dot.


En Parasitaftale er noget EU'sk, som rent juridisk ikke eksisterer i virkeligheden, selvom medierne og Folketingets EU-oplysning bruger ordet i flæng[1]. Ordet dækker over en aftale der kopierer en given lov med 1:1 fra EU til f.eks. Danmark, men uden at give det pågællende modtagerland, de forpligtelser der medfølger. Altså meget lig en igle der bare patter løs på frk. Jensens ankler, når hun sopper i en vietnamesisk sump.

Lidt fakta[]

Uanset hvor meget du pudser det sølvindrammede portræt af DF's logo, ændrer det ikke en flyvende skid på, at en parasitaftale ikke bare er noget man trækker i en automat på Christiania: en gennemsnitlig aftale tager 4-6 år at forhandle igennem, og er som oftest noget der tildeles lande som ikke er medlem af EU[2].

Se også

December 2016, for et ret tydeligt eksempel på ovenstående fakta.

Parasitter[]

  1. Ja, også i byen Fløng.
  2. Så kan du og dine venner sidde sammen med Enhedslisten og synge dansk-sovjettiske fædrelandssange alt det I vil: det ændrer ikke på virkeligheden, kære Dårekiste.