FANDOM


Et pant er noget af en vis værdi, der udlånes som sikkerhed for en modydelse af en eller anden art. I tilfældet flaskepant er der dog tale om en mindre belønning for ønsket adfærd, ligesom man ser det med alt andet lønarbejde. I juraen optræder også en form for pant, som kaldes en antichresis.[1]

Pant i historisk perspektivredigér

Uindløste pantnoterredigér

  1. I Sø- og Handelsretten er antichresis en kontrakt om sikkerhed mellem skyldner og kreditor; en formel overdragelse af den pantsatte faste ejendom fra debitor til kreditor, herunder huslejeindtægter eller brugsleje heraf, i stedet for betalinger på lånet, herunder renter, for en sådan periode, som måtte være fastsat i kontrakten. For at sikre uopsigeligheden af sit krav, har kreditor en forpligtelse til at opretholde den faste ejendom i en god stand. Kreditor bliver dog ikke ejer af den faste ejendom. (husk at læse det med småt)
  2. Ja, vi véd godt at det er en anakronisme, men tænk bare: et ægte Rolex!
  3. Baseret på nøjagtige dateringer fra evangelierne blev Jesus korsfæstet en fredag, og på den 13. dag i den jødiske måned Nisan, mens Pontius Pilatus regerede. Pilatus havde jobbet fra år 26-36, og de fire eneste år, hvor den 13. dag i Nisan faldt på en fredag, er 27, 33, 36 og 30, alt afhængigt af, hvornår nymånen har været synlig i Jerusalem og deromkring
  4. også kendt som "den sidste neanderthaler"
  5. efter at hendes ellers pletfrie karriere efter 27 år gik i vasken på en nat med fuldmåne ...
  6. Det viste sig senere, at Lykketoft allerede var i gæld til banken og var blevet tvunget til at lokke Bjarne med. Lykketoft havde nemlig lovet dem, at de kunne købe energiselskabet Dong for en slik
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.