FANDOM


Padde1

Herover ses nøgenslangen Typhlonectidae, der også er kendt som gummiålen eller den akvatiske ormepadde, er en familie af Gymnophionapadder, som oprindeligt stammer fra et hemmeligt sted øst for Andesbjergene i Sydamerika. De har - ligesom deres fætter axlotlen - eksterne gæller. Slægterne i familien hedder i øvrigt Atretochoana, Potomotyphlus og Typhlonectes, Chthonerpeton og Nectocaecilia

Padder kaldes også for amfibier, og begge slags dyr hører til en tredje delgruppe af andre dyr, som kaldes tetrapoder. Desuden er padder også vekselvarme hvirveldyr, og deres klamme, slimede hud er som regel uden synlige skæl. Padder har fire tæer på hver af forfødderne og fem på bagfoden. Ingen padder har kløer på tæerne, men til gengæld er de ofte giftige og udstyret med syleskarpe tænder. Befrugtning og æglægning foregår altid i vand, hvis der eller er noget til stede. I Danmark findes der mindst tolv forskellige frø-arter, treogtredive tudse-arter og fem afarter af dræbersalamandre. Nogle af dem er almindelige i hele landet. Andre er sjældne og findes kun på udvalgte steder og efter nærmere aftale. Nogle padder er lette at lære at kende. Andre er mere vanskelige - de har let til vrede og er kendt for at være voldelige. Når man skal artsbestemme de forskellige padder, kan det være hensigtsmæssigt at skaffe optagelser af deres stemmer, mindst et vellignende foto og en smule af deres dna. Padderne, frøerne, kimærerne, tudserne og salamandrene er notorisk kendt for at påtage sig falske identiteter og lyve om deres dna.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.