FANDOM


"I Sovjetunionen vurderes pH efter DIG-skalaen"

~ Russisk omvendelse om pH-skalaen

pH-skalaen (fork. part Højre eller part Hitler) er en politisk skala indført af Josef Stalin i 1925 som en måde at vurdere på, hvor stor en fare en person eller forsamling udgør i forhold til staten. Skalaen var oprindeligt tiltænkt KGB's hemmelige arbejde, men blev hurtigt - imod Stalins vilje - udbredt over hele verden via Spademanns Leksikon, som endnu den dag i dag bruger skalaen og høster æren for den.

pH-skalaen strækker sig fra 0 til 14, hvor en god trofast kommunist helst skulle ligge på 0, mens 7 opfattes som neutralt (dvs. stor fare), og 14 markerer, at personen udgør en ekstremt stor fare for folkets sikkerhed. Folk, hvis politiske ståsted ligger under 7, kaldes "røde" eller "venstreorienterede", imens folk, hvis ståsted ligger på over 7, kaldes "blå" eller "højreorienterede".

En persons politiske ståsted vurderes bl.a. ud fra følgende faktorer:

  • Hvor ofte en person har indberettet andre fra vedkommendes egen familie til KGB
  • Hvor højt folk synger med på nationalmelodien, når kommunisterne marcherer
  • Hvor ofte der er kommet indberetninger om, at vedkommende kan udgøre en fare for staten
  • Hvor ofte folk ifører sig rødt tøj frem for blåt
  • Hvor arisk man ser ud
  • Hvor længe man har været medlem af kommunistpartiet
  • Hvor værdifuld en arbejdskraft man er
  • Hvor stor en chance man potentielt har for at opfinde det våben, som kan betyde Sovjetunionens sejr over Vesten
  • Hvor godt Stalin kan lide en
  • Hvor stor en skandale det vil være, hvis det kom frem, at man havde en pH på 14
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.