FANDOM


Overtro er stadiet efter tro, altså en ophøjet form for religion. Almindelige troende er - som regel - monoteistiske og meget lidt åndelige, hvorimod overtroiske mennesker ser ånder alle vegne, men dog mest i mørke, da overtro forstærkes omvendt proportionalt med det svindende dagslys.

Eksempler på overtroredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.