FANDOM


Oplysningstiden startede mandag 14. oktober 1878, da Thomas Alva Edison udtog sit patent på den første lysdæmper til et samtalekøkken, og så længe der er elektricitet til stede, vil oplysningstiden ikke slutte.

Oplysningstiden før i tidenredigér

Dialog

Galileos bog solgte ret godt og skaffede ham pavens og den spanske inkvisitions uforbeholdne opmærksomhed, og han blev en hyppig gæst i Vatikanet. Bogen blev populær at den var udsolgt i 200 år

I de gode gamle dage talte man også om oplysningstiden. Men her var der tale om tiden fra torsdag 25. oktober 1632, hvor Galileo udgav bogen Astronomi og Fysik for Dummies.[1]

Oplysningstiden udsprang af pietismens og romantikkens tid, ligesom den førte frem til Den franske Revolution, Guldalderen og det skorpefri, skiveskårne toastbrød.

Postoplysningstidenredigér

Denne forrige oplysningstid sluttede i det 21. århundrede, da Kærlighedsministeriet dekreterede, at "Ignorance is Bliss",[2] hvorefter internettet blev udskiftet med et videospil, der lignede godt at ingen kunne se forskel det sædvanlige internet til forveksling.[3]

Veloplyste fodnoterredigér

  1. Samtidig Noget senere i England fik den unge Newton en hjernerystelse, hvorefter han opfandt hestekraft og tyngdekraft
  2. Uvidenhed er Lykke
  3. der kom dog en hel del klager over ændrede programtider og forringede modtageforhold
Tidsaldre
Tidernes morgen | Fortiden | Stenalderen | Bronzealderen | Jernalderen | Vikingetiden | Middelalderen | Renæssancen | Barok | Rokoko | Oplysningstiden | Den florissante handelsperiode | Industrialiseringen | Nutiden | Mellemtiden | Eftertiden | Fremtiden
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.