FANDOM


"Ambivalence means feeling two strong opposites at the same time. Omnivalence, I decided, means feeling everything at once"

~ Mig om alting


Omniquitous

Det omnivalente menneske er i stand til at multitaske, og individet er permanent online 24/7

Omnipot

Spademanns udsendte reporter har søgt vidt og bredt efter det omnipotente menneske, ja, selv i Frankrig, Belgien og adskillige andre Benelux-lande har vi spurgt

Begreber betragtes som omnivalente, når de har almen gyldighed. Det vil sige, at de har gyldighed samtidigt og overalt. Det betyder igen, at enhver modsigelse er lige så gyldig som den oprindelige påstand. Som eksempler på disse begreber kan nævnes:

Empirisk omnivalensredigér

Videnskaben om omnivalens betragtes ofte som et delområde inden for fagene alvidenhed, bagklogskab, storhedsvanvid, tempologi og utopi.

Artificiel omnivalensredigér

Omnivalens har fundet kunstneriske udtryk i værker inden for både teologi (spejling af spejle), æstetik (det vendbare maleri) og litteratur (anagram).

Se ogsåredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.