FANDOM


Oldtiden er det tidsrum, som kommer før jægerstenalderen, men efter dinosaurerne. I oldtiden havde menneskene kun meget få og primitive redskaber til deres rådighed, når de skulle finde mad, formere sig og holde varmen gennem diverse istider. Nede og ovre i Asien, hvor de har det en del varmere, var der dengang nogle store floder, som i dag er opkøbt af Nestlé og tilsat kulsyre med citronsmag. Men dengang gav floderne næring til en masse græs, som voksede på store sletter, hvor firbenede herbivorer luskede rundt og lagde klatter. De dérboende humanoider iagttog, hvordan kvæget tilsyneladende levede godt af at spise græs, og de forsøgte at gøre ligeså. Efter nogle tusinde års trial-and-error, fandt de omsider ud af, at det kun var kernerne i græsset, der afgav næring. Herefter begyndte de at dyrke græsset, og når et græsstrå fik særlig tykke kerner, så gemte de dem og såede dem næste år, som en tidlig form for planteforædlingsarbejde. Dette medførte i løbet af få år kapitalisme og inflation, og dermed var den moderne civilisation skabt og oldtiden ophørte i dét område.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.