FANDOM


Ohrt-teorien[1] er en teori om skabelsen af Universet. Ohrt-teorien er den eneste videnskabeligt beviste teori omkring universets dannelse! Teorien kombinerer både religion og videnskab. Af denne grund valgte internationale forskere, at acceptere teorisættet, og Ohrt-teorien er derfor nu den mest benyttede dannelsesteori.

I virkeligheden er det slet ikke en teori, det er ren og skær fakta. For 269 år siden eksisterede der intet liv[2]. Og blot året senere, den 18. september år 23 f.kr., samledes al energi i den tomme æter i én lang pølse. Det statiske omdrejningspunkt steg gradvist, indtil den indre kernes pH-værdi pludselig overskred 14. Det menes, at over 9.000 lyn slog ned, alle vinklet imod den indre kerne, som pga. den høje pH-værdi bestod af plumbum ,(se Bly). Lynenes kraft slog mursten fri fra kernen, hvilket resulterede i en eksplosiv kernesplittelse. I tågen, der spredte sig, er det, på baggrund af vidneinformationer, blevet fastlagt, at Gud steg ned fra himlen (Nordæteren) i et lysglimt med faktor 15. Andre, mindre pålidelige kilder, mener, at han brofistede satan, som af tekniske problemer også steg ned fra himlen. Årsagen til dette kan snildt beregnes med Newtons problemløsningsformel af klasse 1 fra 52 f.kr. Her beskrives satan som s, mens den vertikale retningskvotient betegnes som v eller, og:
Hvorvidt m er æterens daværende massefylde, set gennem et par 3D-briller.

$ v=s*2^m=404 $

Hermed kan vi altså konkludere, at stedet, hvor satan skulle være steget op fra, simpelthen ikke eksisterede.

Fænomenet redigér

Intet menneske havde dengang kunnet forudse dette fænomen. Fænomenet omtales i dag oftest som Ohrtinum el. Ohrterramica (Fra latin: Ohrt- hestetæmmer, terra- jord, mica- dannelsen.)

Opdagelsen redigér

I året 1864 fandt Ole Wedel et VHS-bånd i en gammel asteroide i Polen. Nogle videnskabsmænd undersøgte VHS-båndet, og de mener, at båndet blev optaget i tredje par videnskabsmænd har derefter undersøgt asteroiden, og de har lavet nogle flotte beregninger, som viser, at asteoriden blev født i Ohrt-skyen, og deraf kommer navnet Ohrt-Teorien.

På VHS-båndet er der en optagelse, som viser hele skabelsen af universet, det er stadig lidt uklart, hvordan det hele fandt sted, da det kun er Ole Wedel, der har set hele båndet.

Hov! fodnoterredigér

  1. Den har intetsomhelst at gøre med Oort-skyen ude i asteteroide-bæltet eller deromkring
  2. Hvilket retorisk vil være regelbundet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.