Spademanns Leksikon

Her ses broen være "på tværs". Husk chokolademadder til havnefogden i kontrolhuset hvis du vil være sikker på at komme over.

"Det skal være en bro, hvor man enten sejler under eller kører over. Aldrig begge dele på samme tid! Det er sgu for simpelt!"

~ Arkitekt


Odins Bro er det hidtil eneste vellykkede broprojekt[1] over Odense Kanal[2]. Som udgangspunkt fungerer broen som en bro, men da skibe ikke kan sejle under broen, så drejer kontrolchefen vejbanerne 90 grader hvis han spotter en båd. Så kan kaptajnen frit sejle ind i den intetsigende Odense Havn. Er du bilist og utålmodig når vejbanerne viger for sejlende fartøjer, så skal der mange timers øvelse i GTA's Stunt-Jumps til, for at du kommer tørdækket over på den anden side. Men det er altid tilladt at forsøge. Der er kun 200 meter.

Når broen ikke peger den forkerte vej, så er der asfalt-forbindelse for bilister, cyklister, fodgængere[3] og dyrvildt mellem Odense NV og Odense NØ. Broforbindelsen blev ganske belejligt en del af en ringvejs-forbindelse rundt om Odense[4], i samme sekvens som Odenses mest omdiskuterede - og trafikkerede - gade blev omdannet til byggerod. Lukningen skete fordi der i fremtiden skal stå caféstole og QR-kodede informationstekster i Odense midtby til japanske turister der ikke kan finde H. C. Andersens hus.

Historie[]

Odins Bro blev - på trods af navnet - ikke bygget af Odin. Odin byggede heller ikke Odinstårnet, ligesom han sikkert også var pænt ligeglad med bebyggelsen "Odensch" opført i hans navn. Alligevel mener odenseanerne - typisk borgmestre og biskopper - at Odin og Odense har et nært tilhørsforhold til hinanden. Det er ikke tilfældet. Tværtimod hader Odin Odense[Kilde ikke nødvendig]. Men han er da glad for at eje en bro.

30px-Cquote1 svg.png Hvem er det der tramper på min bro?! 30px-Cquote2 svg.png
Odin

Men hvem byggede så broen? Det gjorde Odense Kommune som med økonomisk hjælp fra Staten, SKAT og Udbetaling Danmark fik lagt fundamentet til broen i 2010[5]. Broen stod færdig i 2014 og har været i brug lige siden[6].

Regler og åbningstider[]

Odins Bro i nattetimerne. Her er der bedst mulighed for at komme over broen.

Der er strenge krav for havnefogden på Odense Havn, når han skal administrere 10.000 tons svingbar stålbro.

Broen er lukket for bilister når:[]

  • M/S Mærsk Mc-Kinney Møller kommer sejlende ind i havnen
  • Kongeskibet Dannebrog kommer sejlende ind i haven
  • Robåde fra den lokale roklub kommer sejlende ind i havnen
  • Ænder og svaner kommer svømmende ind i havnen

Det tager op til 20 minutter at åbne og lukke broen. Det vil sige at broen typisk er ufarbar for bilister halvdelen af døgnet. Der er bedst mulighed for bilister til at komme over ved midnatstimerne, når sømændene spiser aftensmad.

Andre godkendte overfarter over Odense Kanal:[]


Bro munkholm syd2 500x375.jpg Danske vejbroer Masned2.jpg
Storebæltsbroen | Øresundsbroen | Farøbroerne | Storstrømsbroen | Sallingsundbroen | Vejlefjordbroen | Ny Lillebæltsbro | Svendborgsundbroen | Lillebæltsbroen | Langelandsbroen | Dronning Alexandrines Bro | Alssundbroen | Limfjordsbroen | Oddesundbroen | Kalvebodbroerne | Vilsundbroen | Kong Christian den X's bro | Frederik den IX's Bro | Hadsundbroen | Langebro | Egernsundbroen | Aggersundbroen | Guldborgsundbro | Kronprins Frederiks Bro | Knippelsbro | Munkholmbroen | Svingbroen Næstved Kanal | Karrebæksminde | Ny Halsskovbro | Rømødæmningen | Siøsundbroen | Masnedsundbroen | Vestbroen | Odins Bro

Noter[]

<references>

  1. Bemærk vi skriver "Bro-projekt". Stige-færgen længere opad kanalen er til stadighed den største succes på Nordfyn siden Bogense fik købstadsrettigheder i 1288.
  2. Undskyld, skrev vi "kanal"? Vi mente selvfølgelig pisrende.
  3. Dansk Fodgænger Forbund har heftigt kritiseret de eventuelle vindstød som kan forekomme for sagesløse fodgængere.
  4. Odense er så lille en by, at den kun behøver én ringvej. Ligesom Slagelse. Og Hjørring.
  5. Eller hvornår det nu var.
  6. Bortset fra når broen er ufarbar. Hvilket sker tit.