FANDOM


"Ja, ja - det er blevet så almindeligt for venstreorienterede kredse at benytte odiøse prefixer super, ultra, mega, neo osv. for dem man ikke kan lide, at de endda indigneret føler at det er ders RET at hæfte disse på gud-og-hvermand."

~ lbk om ErikH på Pia Kjærsgårds diskussionsside(Wikipedia)


Ødiøse prefikser er en ægte delmængde at præfikser. Så hvad er så et præfiks for noget?

Et præfiks er et eller flere morfemer, der sættes foran et ord og ændrer dets betydning. For eksempel kan man være proisraelsk (af pro og israelsk), proaktiv eller prostitueret.

Ødiøse prefikser er i citatet defineret som:

"..Super, ultra, mega, neo osv..."


Problembeskrivelse redigér

Følgende påstande bliver anvendt om odiøse prefikser:

  1. Noget venstreorienterede bruger.
  2. Noget venstreorientrede bruger om dem man ikke kan lide
  3. Noget venstreorienterede føler det er deres ret at påhæfte på Gud og hvermand.

Disse tre postulater vil blive forsøgt analyseret i artiklen.

Inden en egentlig gennemgang af postulaterne er det værd at bemærke at hvis det lykkes at falsificere første påstand er de to næste påstande også falske da de er afhængige af første påstand.
Da emnets vigtighed er indlysende har forfatteren til artiklen valgt at omformulere påstandene for at undgå den åbenlyse generalisering:

Reviderede påstande om odiøse præfikser:

  1. Noget venstreorienterede bruger
  2. Noget folk bruger om dem man ikke kan lide
  3. Noget folk føler er deres ret og påhæfte Gud og hvermand

Gennemgang af påstande redigér

"..noget venstreorienterede bruger" redigér

For at falsificere denne påstand behøves der kun én borgerligt orienteret person for at påstanden er ukorrekt.

Vi har fundet følgende citat i medierne

"..Det er jo mega-uretfærdigt at de virkelige forbrydere går fri, mens jeg skal afsone en ultralang dom som udelukkende er baseret på rene indicier.."

~ Klaus Riskær Pedersen om sin livtidsdom til afsoning i VUC


Klaus Riskær Pedersen har været opstillet for Venstre og har både siddet i Europaparlamentet og i Folketinget for samme parti. Partiets navn er ikke nok til at gøre ham venstreorienteret.[1]

Påstand 1 er altså falsk

..noget folk bruger om dem man ikke kan lide redigér

I citatet foroven bliver betegnelsen ultraliberalist gjort til noget nedsættende, hvilket vel strengt taget også kan forsvares da man vel ikke kommer nærmere ordet fascist hvilket selv hos liberale er en nedsættende term.

Hvis man derimod havde brugt betegnelsen ultra-venstreorienteret havde det fra afsender-subjektets synsvinkel været en positiv sproglig transaktion.

Derudover er præfikserne hyppigt anvendt i konteksterne megafed, suuper-...ultra-lækker, neo-renæssance. Alle sammenstillinger som indikerer positiv attitude og derfor....

Påstand 2 er falsk

..noget folk det er deres ret at påhæfte Gud og hvermand redigér

Gud og hvermand er her defineret som folk der opstiller for Ny Ambulance og der er såvidt vides ikke nogen som her har fået påhæftet ordene neo ultra mega.

Påstand 3 er sørme også falsk

Konklusion redigér

Da alle tre postulater er forkerte er påstanden også forkert og uvederhæftig som indlæg i en politisk debat. De skulle fand'me skamme sig, ja de sku'....

...og i øvrigt redigér

Hvis der er nogen af jer halvstuderede wankere som tror at stort ordforråd garanterer for kvaliteten af det skrevne, så prøv lige at læs det lort I lukker ud på tryk én gang til.


Fodnoter redigér

  1. Det skal selvfølgelig bemærkes at Klaus Riskær i følge god Venstre-tradition har startet sin politiske karriere i VS - et ultra venstreorienteret parti, men det var inden han begyndte at indse kapitalismens revolutionære indhold
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.