Spademanns Leksikon
Sorg.jpg
Denne artikel rummer begrænsede redigeringsmuligheder pga. sorg
Der må ikke i denne artikel forefindes slibrige detaljer om initiativtagerens fortid slet ikke da han/hun var nødt til at ernære sig som pornomodel indtil han/hun blev opdaget.
Heller ikke noget om vedkommendes pilleforbrug, støtte til lyssky sekter, fysiske fortrin, skattegæld, pinlige episoder i talkshows, opstart af pyramidespil etc. etc.


30px-Cquote1 svg.png
Jamen, selskabet må da have leveret for trekvart milliard kroner olie. Havde de glemt kreditkort-terminalen?
30px-Cquote2 svg.png
Rystet aktionær om sine værdiløse aktier


OW bunker er var et af Danmarks største selskaber, og leverer leverede olie til skibsfarten gennem datterselskaber i hele verden.

OW Bunker - det kører som smurt i olie. I dette tilfælde dieselolie

Pr. 6. november 2014 er var OW bunkering det næst-største selskab i Danmark målt på omsætning, kun overgået af A. P. Møller og dermed også Bilka i Tilst

Historie[]

OW bunker blev stiftet i 1980 af Ole Wrist fra Aalborg. Ole havde erfaring med at levere skibsforplejning siden 1950'erne, og var en stor mand inden for alt fra beskøjter til ludere havnearbejdere.
Frem til 1992 arbejdede OW bunker mest i Skandinavien og Nord-Europa, men derefter kom der fuld fest skrue ekspansionen, og man åbnede et datterselskab i Singapore.

I 2007 blev det daværende "OW Group" overtaget af den svenske kapitalfond "Altor Fund II". Selskabet blev derefter delt i "OW Supplies" som handlede med skibsproviant og "OW Bunker" som handlede med olie.

I 2014 havde man aktiviteter i 29 lande i verden, og i foråret kunne man lade sig introducere på Fondsbørsen i København. Firmaet kom da også direkte ind på OMX C20-indekset.

Virksomhedsprofil[]

OW bunker har havde 600 ansatte på verdensplan, hvoraf de ca. 300 var beskæftiget i Aalborg. Hovedparten af de ansatte er var beskæftiget med at holde olieprisen under observation, så man dermed kunne beregne, hvor der skulle bruges olie, hvor meget og til hvilken pris.

Med 20 års erfaring i denne type handler er var OW bunker et af de mest vidende og stabile selskaber på dette marked.

Hvad er "bunkering"?[]

Bunkering = at tanke skibet op. Det lille til venstre er sjovt nok det med den rigtige olie.

At tanke et skib kaldes at "bunkre olie". Udtrykket stammer fra dengang man havde dampskibe, og hvor man havde kullet i en "bunker"[1].
Bunkring sker typisk ved at et mindre tankskib sejler op på siden af det modtagende skib, og herfra overføres der fuel-olie gennem en slange. Det er langt mere fleksibelt at overføre brændstof på den måde, da bunkring således både kan ske i en havn, men også til søs.

De selskaber som "bunkrer" har en flåde af tankskibe verden over. For OW bunkers vedkommende betød det, at man har havde datterselskaber med tankskibe liggende i bl.a. Singapore og en del andre steder.

Det er forbundet med en vis risiko at opretholde store lagre af fuel-olie. Dette skyldes primært udsving i olieprisen, og at lagerrenterne ved store lagre er forholdsvis store.
Derfor er lagerstyringen som oftest baseret på, at man indgår aftale med olie-producenterne[2] om at indkøbe en vis mængde af olie til en fastsat pris. Hvis prisen på olie går op, så tjener man lidt - da man jo kan sælge olien dyrere end den aftale man har indgået om indkøbsprisen. Hvis prisen på olie derimod går ned, så taber man lidt penge på det.

Sidstnævnte scenarie er normaltvist at foretrække, som alternativ til at indkøbe store partier og skulle opbevare dem. At forudse olieprisen på denne type handler, kaldes "Risk management", og er baseret på en mængde informationer fra markedet, der derefter beregnes og risikovurderes.
Da indtægten på olie på denne type handler er forholdsvis lav, er det forbundet med betydelig risiko at regne forkert.

Metoden til denne type af oliehandel kaldes "Åbne positioner", og her kan bunker-firmaet lægge en grænse på, hvor mange tons olie man har forpligtet sig til at aftage og til hvilken pris.

Det er også forbundet med nogen usikkerhed at forudse, "hvor meget olie man skal bruge hvor og hvornår". Det skyldes at en andel af verdens skibsfart ikke foregår mellem to ens destinationer, men mellem flere forskellige havne på forskellige tider.

Bunkering er med andre ord ikke så ligetil ...


Børsintroduktion[]

I foråret 2014 blev OW Bunker introduceret på Københavns fondsbørs. Dette skete på baggrund af et 271 sider langt børsprospekt udformet af kapitalfonden "Altor Fund III", der gennem 7 års ejerskab havde fået gjort firmaet salgsparat.
I årene op til børsintroduktionen havde man indført en mængde tiltag:

 • Verdens bedste "risk management"
 • Verdens bedste "Risk management chef".
 • Verdens bedste bunker-branche-direktør,
 • Verdens bedste bonusordning for de direktører, der turde tage bare en lille ekstra risiko, for dermed at vinde den store gevinst.
 • En forsikring til de kommende aktionærer om, at man højst havde 41.500 tons olie liggende i "Åbne positioner" i gennemsnit på året.

Altor Fund III fik tre milliarder danske kroner ind ved handelen. De godt 30% var godt nok geninvesteret i OW Bunker i form af en aktie-andel, men de resterende godt to mia. gik videre til "Altor Funds bagland"[3]

30px-Cquote1 svg.png Vi har introduceret det vigtigste og sikreste selskab på Børsen. Det er noget alle aktionærer - store som små - kan være glade for.
De over to milliarder, vi slæber med os ud af landet, er jo blot en tung byrde, som vi må bære. See ya! Suckers!
30px-Cquote2 svg.png
Altor Fund om det hårde slæb med fire store kufferter, fyldt med diamanter små, unummererede sedler penge.


Personer og roller[]

En del af OW Bunkers ansatte - specielt direktører - havde været ansat i firmaet i mange år. Med i den ekspansive vækst kom der også lønninger, der fuldt stod mål med deres uegennyttige indsats for erhvervet. Således blev direktørerne - ud over deres almindelige løn på ca. 3.000.000 kr. om året - også tilbudt "bonuspakker" på 2-3 gange dette beløb.

Da OW Bunker er var et velkonsolideret og veldrevet selskab, er var der ikke nogen grund til at stille spørgsmål ved denne disposition.

Blandt toppen af poppen fandtes:

Adm. direktør[]

Jan Pedersen - havde været i OW gruppen i 25 år, og betragtedes som den bedste inden for sit felt. Jan var en af de første til at indføre begrænsninger på den metode, hvor man pumpede luftbobler ned i olien, for dermed at få den til at fylde mere. (Et fænomen som i branchen kendes som "Cappucino-metoden")[4].

Jan er lokal, og han er en af de velansete bedsteborgere i Nørresundby og omegn.

Risk management chef[]

Jane Dahl Christensen - landets måske bedste Risk Management chef... Måske!

Som Risk management chef og "Excecutive Vice President" er var Jane Dahl Christensen en dum gås engageret og gambleragtig golddigger visionær medarbejder hos OW Bunker.

Den 3. juni 2014 holdt Jane et opildende foredrag på "Dansk Aktionærforenings" samling "Investordagen 2014" i Aarhus. Her fortalte Jane om de storslåede perspektiver, der var i netop at købe OW bunker-aktier, og hvorledes deres risikostyring gjorde det praktisk talt umuligt at tabe penge!

Lille Jane[5] nåede dog heldigvis at sælge for ti millioner kroner af sine egne aktier i OW, kort før firmaet totalforliste.


Hvad f..... skete der lige dér!?[]

Vi bringer en vigtig meddelelse:

Mens denne artikel er skrevet, er der pludselig sket følgende MEGET overraskende:

 1. OW Bunker nedskriver for 150 mio Dollars. Dette skyldes at "en eller anden" har spekuleret i at olieprisen ville stige. Og så faldt den bare!
 2. OW Bunker nedskriver forventningerne til kvartalsregnskabet med 75 mio Dollars yderligere. Det viser sig, at man ikke har haft en skid styr på de forbandede oliehandler.
 3. En fyr kommer nu minsanden hjem fra Singapore. Han har prøvet at få fat i en stor, stor kunde, der ikke har betalt regningen. Det eneste han har fundet, er en seddel hvorpå der står "See ya! Suckers!".
 4. Det viser sig ved fintællingen, at man har disponeret 100.000 tons olie i "Åbne positioner" - altså omtrent det tredobbelte af det man lovede aktionærerne, og samtidig så meget, at man ved et fald i olieprisen risikerede konkurs.
 5. Hov!? Hvad skete der lige dér? Risk managementchefen står uden foran døren - fyret på stedet!?[6]. På hendes skrivebord ligger en seddel hvorpå der står "See ya! Suckers!".
 6. Nej-altså! NU kan det ikke blive værre! Altor Fund III er stukket afsted med de 2 mia. fra børsintroduktionen. I pressen dukker en repræsentant frem, og begræder at man er nået dertil. De har jo tabt en milliard i runde tal.
  På vej ud fra pressekonferencen kaster han en sammenkrøllet seddel i panden på direktøren fra Dansk Aktionærforening. På sedlen står der: "See ya! Suckers!".

Fredag den 7. november 2014 går OW Bunker konkurs. Ingen forstår hvorfor. Andre mener at kunne regne årsagen ud...

Børsintroduktionsnoter[]

 1. Altså en beholder af en slags - oversat fra engelsk.
 2. Se: Historiske benzinmærker
 3. Bemærk: Ikke "Bagmænd" men "Bagland"!
 4. Det er sgu rigtigt! De GØR virkelig den slags i bunker-branchen! (Men se om der er en journalist, som gider tjekke dén historie)
 5. Nej, vi taler her ikke om hendes røv!
 6. Godt nok med et års aftrædelsesgodtgørelse og lidt bonus... Det manglede da bare!