FANDOM


"Journalistik kan føre til mange ting. Somme tider også til nyheder"

~ Uffe Ellemann-Jensen om en artikel, han engang læste om fisk


Nyhed er et begrebsord, som, etymologisk anskuet, består af to dele: ny og hed.
For nu at tage det sidste først, så betyder ordet hed "varm" og ordet ny er afledt af "nu"; altså har vi her et begreb, der beskriver noget, som er både temporalt i præsens og samtidig er, hvad man på engelsk vil kalde "hot"!
Nyheder blev i de gode gamle dage skrevet af journalister, som var oplært i journalistik og andre heksekunster.[1] Nu om dage er nyheder blevet erstattet af sladder, sludder og løgne, da det allerede tidligt i det 21. århundrede viste sig, at den brede offentlighed langt foretrak et stykke med saftig sladder, godt fyldt op med snask og remonce, frem for et tørt stykke nyhed med slatten statistik og forudsigelige fakta. Dette paradigmeskift blev af nogle anskuet som civilisationens undergang, mens andre så det som deres mulighed for en charterferieParadise Hotel og et besøg i de underjordiske huler med slik og legetøj.

Eksempler på nyheder fra avisernes forsiderredigér

Nyhedsnoterredigér

  1. Disse journalister arbejdede for den frie og uafhængige dagspresse
  2. forside fra Damernes Magasin
  3. Justitsministeriets personaleblad
  4. Pan Magazine
  5. nej, nej, Nej, NEJ!
  6. Se og Hør
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.