FANDOM


Share 1 Share 2 Googleplus Share 3 Share 4 Share 5
Wiki Dagens Nyheder | Flere Nyheder | Skriv en Nyhed | Tip os om en nyhed | Jeg har fundet Holger!

Faaborg, den Amerikanske "Erklær krig mod Briterne-dag", 04.98 om morgenen.redigér

Politiske oberservatører spytter morgenkaffen ud, journalisterne sidder allerede ved tastaturerne i færd med at skrive den ene ligegyldige kiosk-basker af en bog om emnet efter den anden, og Thøger Seidenfaden er genopstået fra de døde for at råbe "Ryd Forsiden!"

Kort sagt: Spademanns Nyheder kan her berette, at Dansk Folkeparti slet ikke er nazistisk, på trods af 20 års spekulationer.

Vi bringer her på siden et diagram af ophavsmanden til denne - ifølge ham selv - utroligt velunderbyggede påstand.


Helt utrolig vigtig info
Ifølge ophavsmanden til tesen, Professor Dr.phil. Knud E. Binder, er det meget vigtigt at vide, at for at man kan betragte et parti som værende nationalsocialistisk, skal det opfylde samtlige punkter på det ideologiske program. Selve diagrammet anskueliggør dermed, at det nuværende Dansk Folkeparti pr. definition ikke er nationalsocialistisk.
Ideologisk vigtigt punkt, som man ikke kan se bort fra Uforfalsket Nazisme (jf. Nürnberg-gutterne) Det Nuværende Dansk Folkeparti
Racelære Dette kendes vist bedst i forbindelse med Nürnberg-lovene fra 1935. Man er først "etnisk dansk" når man har været her i 6 generationer. Og selv da, skal efternavnet så vidt muligt lyde dansk. Eller tysk.
Nationalisme Et bizart fokus på alt der er tysk. Et bizart fokus på alt der er dansk.
Organismetanken En skarp opdeling af samfundet, i to klasser: "Ånden" og "Hænderne". En skarp opdeling af samfundet, i to klasser: "Partimedlemmer" og "Vælgere".
Førerkult Nazitysklands syn på Hitler, der selv var medlem af "Tyske Kristne". DF-Danmarks syn på Pia Kjærsgard/Kristian Thulesen Dahl, der selv er medlemmer af "Folkekirken".
Propaganda Den konsekvente statsstyrede information til folket, direkte under Propagandaministeriet. Den konsekvente statsstyrede information til børnene, direkte under Kirke- og Undervisningsministerierne.
Militarisme Store, flotte parader overalt hvor man kan holde et massemøde. Dannebrog bæres ind i procession, dér hvor partikongresserne afholdes.
Imperialisme Fokus på at generobre tabte dele af Tyskland. Fokus på at "annektere" tabte dele af Danmark.
Blut-und-Boden Menneskets kontakt til fædrelandets jord dyrkes som noget livsvigtigt. Danskernes kontakt til fædrelandets - romantiserede - kultur dyrkes som noget livsvigtigt.
Idealisering af mandlige værdier Styrke, mod, loyalitet o.lign. blev glorificeret. Dansk Folkeparti topstyres af 5 mænd.
Konspirationsteori Man bildte sig selv og hinanden ind, at "den internationale jødedom" kæmpede for at udslette det rene Tyskland, og dermed Verden. Man bilder sig selv og hinanden ind, at EU kæmper for at oversvømme Danmark med "Østarbejdere" for at udslette Danskheden, Velfærdsstaten og Den Danske Model.
Etnisk Udrensning Holocaust. Absolut Ingenting![1]
  1. Pr. 4/7 2015, red.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.