En nummerplade er en slags begynder staveplade, der benyttes inden folk slippes løs på en rigtig staveplade, der jo som bekendt har 29 felter (a-å+Hankvald), i dét denne betragtes som værende for avanceret for samfundets svage, hvorfor man starter i det små med nummerpladen. Dette har endvidere den fordel at den, der skal læse budskabet, frit kan tyde resultatet.

Dette har medført både positive og negative resultater. Således bad Osama bin Laden i 1952 om en kop kaffe, men blev fejlfortolket og fik i stedet en komplet jægersoldatuddannelse af CIA.

Omvendt forsøgte fyrmesteren på Sprogø i 1998 at bestille en ny pære til fyret, hvilket resulterede i at han næste dags morgen fandt en tosporet motorvej og tilhørende jermnbaneforbindelse i sin baghave.

Vi kan således her på Spademanns redaktion kun anmode dig om at være varsom med hvordan du bruger din nummerplade!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.